Aizarna.com

Herri txiki bat, denontzat

German Zelaiaren bertsoak abestuta

Aspaldi osatutako bertsoak dira hemen eta orain argitaratzen ditudanak. Lehen iritzien atalean bakarrik zeuden jasota, orain artikuluen atalean sartuko ditut berauek entzuteko aukera gehitu ondoren. Bertso hauek German Zelaia Aizarnakoak osatutakoak dira.

Urte batzuk igaro dira bertso hauek osatu zituenetik Germanek eta Eņaut Agirre bertsolariak ere ezagutzen zituen nonbait eta nola gustukoak zituen, afari batean berauek kantatu zituen. Orain nahi duenak entzun edo irakurri, bi aukera izango ditu bertan, ea gustukoak dituzuen.

Jon Egiguren

===================================================

Egilea: GERMAN ZELAIA...2004/5/26

 1. Haurtzaroko kontuak
  harturik bertso gaiz
  gogorra izan zan da
  akordatutzen naiz
  ez ginan beti izan
  gu aurpegi alaiz
  "dalefuertiak" ziran
  gure inguruan maiz
  mandazai behar zuna
  izan gendun apaiz
  .
 2. Goizez jaikitzen ginen
  apaizen kezketan
  nola eman pausoak
  nola egin hizketan
  hori nabaritzen zan
  herriko gaztetan
  beti beldurrez ginan
  jai eta astetan
  Frankon dotriņakoa
  zan nere ustetan
  .
 3. Ateratzen zanean
  tragon bat edanda
  baten batekin laister
  zedukan demanda
  nik ere nahiko sarri
  izaten nun txanda
  ezker eta eskubi
  dinbi eta danba
  hotzikara sartzen zait
  egia esanda
  .
 4. Barruan zerbait txarra
  zuen nerekiko
  bestela hainbat gorroto
  etzun edukiko
  noiznahi masailekoak
  potrotan ostiko
  meza ondorenean
  plazan belauniko
  izorratu gintuen
  bizitza guztiko
  .
 5. Hainbat zigor mota ta
  hainbat "dalefuerte"
  gure sufrimenduaz
  gozatzen zan parte
  txirtetan belauniko
  etzan ona bate
  etzan hamar miņutu
  etzan ordubete
  belaunak odoletan
  hasten ziran arte
  .
 6. Azkenen dotriņara
  joateari utzi
  ezer onik ezin zun
  harek erakutsi
  apaizari etzion
  horrek egin grazi
  gurasoen kontrako
  kanpaņa zun hasi
  guraso izenikan
  etzela merezi
  .
 7. Pisutsuak ohi ziran
  apaizan esanak
  lurperatu zituen
  gure kristau famak
  menderauko gintula
  infernuko zamak
  a zer buru hausteak
  aitak eta amak
  deskomulgau ginuzen
  gu etxeko danak
  .
 8. Epaitutzen gintuen
  apaizak ederki
  Garzon nundik datorren
  Jaungoikoak daki
  antzekoak baitira
  hainbat erabaki
  gure gurasoentzat
  hainbeste aitzaki
  ta bere ama nor zun
  sikira baleki
  .
 9. Baina neska kontutan
  begi onekua
  opariak eiteko
  nolako tajua
  oroitu egin behar da
  hala Jaungoikua
  amabirjiņai kendu
  belarritakua
  ta nik badakit nor dan
  jantzi zun gajua
  .
 10. Baztar guztiak nahasten
  hainbeste birturte
  horrela ibili zan
  urterikan urte
  harriak berak ere
  negar eingo luke
  zer lortzen ote zuan
  oparian truke
  ez dakit ziur baņan
  asmatuko nuke
  .
 11. Konfesanarioan
  hark zuen freskura
  han ilbandutzen zuen
  geroko joskura
  penitentzien bidez
  guztia eskura
  gero sakristin kendu
  azpiko azkura
  orain ibiltzen dauka
  jardunan postura
  .
 12. Jaulki ez balitz hobe
  sortu zun hazia
  nola izan zan hura
  uztauan klasia
  edo bestela eman
  tratu berezia
  loratzerako moztu
  ta bota sasia
  izurratu etzezan
  gaztedi guzia
  .
 13. Sotanaz baliatuz
  hura han da hemen
  gorrotoa zabalduz
  Jainkuan izenen
  etzekien ibiltzen
  hark bide zuzenen
  aldegin edo bialdu
  egin zan azkenen
  eta denok gustora
  ezkutatu zenen
  .
 14. Zauri senda eziņak
  sarritan berritu
  bihotzikan duana
  nitaz errukitu
  sotanpeko dotriņa
  nahi nuen argitu
  kontu beltzaguake
  beltz harek baditu
  baina denak esaten
  ez naiz atrebitu
  .
 15. Barruan neduzkanak
  hainbat kontu triste
  behingoz kanporatzeko
  sentitu naiz aske
  hemen bukatzen danik
  etzazut uste
  inor baldin balego
  kontu gehion eske
  oraindikan badaukat
  beste horrenbeste
  .
Joan artikuluen zerrenda osora>