Aizarna.com

Herri txiki bat, denontzat

Aizarnar baten asmakuntzak ...2

Josu Eizagirre Irure, Aizarnar honek dituen asmakuntzen berri eman nuen lehenago ere orri honetan, baina beste asmakuntza bat ere badu patentatua mutil honek, ezagutzera eman ez dutena horaindik.

Mekanismo berezi bat, bi kurpil eta bolak erdian direla ardatzera abiadura mugikorra trasmitzeko balio duen tramankulua.

Tramankulu hau ulertzeko zehaztasun guztiak ez dira emen azaltzen, baina argazkia ikusi ondoren nork berak atera ditzala ondorioak.

Jon Egiguren

-----------------------------------------------------------------------------------------

  1. 16 FEBRERO 2000 - BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 11 2140282 A2 21 P 9700302 (6) 22 14-02-1997 71 ES Izaguirre Irure, Josu Aintzieta, 16 - 1d Loiola- Guipúzcoa ES 51 F16H 3/42 , F16H 15/40 F16D 25/06
  2. Mecanismo variador esférico de bolas.
  3. La presente invención se refiere a un mecanismo variador esférico de bolas concebida para transmitir movimiento circular rotativo de forma automática entre árboles y/o ejes.

Consta de dos árboles situados coaxialmente pudiendo cualquiera de ellos transmitir o recibir el movimiento.

La transmisión del movimiento y su variación en movimiento circular rotativo del árbol secundario con respecto al primario se consigue como consecuencia del movimiento relativo de tres componentes fundamentales que forman una especie de cojinete.

Dichos componentes son una bola esférica solidaria al árbol primario, bolas o sistemas de bolas intermedios y un aro exterior fijado al árbol secundario.

Dicho aro puede girar en ambos sentidos sobre un eje que es perpendicular al eje que contiene los árboles primario y secundario. Girando el aro exterior en uno u otro sentido se consigue transmitir el movimiento del árbol primario al árbol secundario.

Elmovimiento de dicho aro se realiza mediante mecanismos de accionamiento, control y fuerza que están relacionados con los árboles primario y secundario.

Joan artikuluen zerrenda osora>